Aktualności

Zaglądaj tu czasem, chętnie dzielimy się informacjami i wiedzą.

Alt Image Full

Jak odczytać wodomierz?

Koniec każdego roku, dla większości wspólnot mieszkaniowych, wiąże się z rozpoczęciem procesu rozliczania zaliczek pobranych na zużytą wodę. W większości wspólnot rozliczenie takie odbywa się na podstawie wodomierzy, aby jednak rozliczenie było dokładne trzeba dobrze odczytać aktualne wskazania wodomierzy. Pomimo coraz popularniejszych rozwiązań radiowych, nadal większość wodomierzy jest odczytywana bezpośrednio. Dobrzy zarządcy nieruchomości w trosce o dokładność rozliczeń odczytują wodomierze samodzielnie, niekiedy powierzają to służbom technicznym lub personelowi pomocniczemu. Niekiedy jednak mieszkańcy muszą samodzielnie odczytać wodomierz.

Jak poprawnie odczytać wodomierz?
Odczyt wodomierza jest czynnością łatwą, ale warto zwrócić uwagę na kluczowe elementy wodomierza.

Jak odróżnić wodomierz do wody zimniej od wodomierza do wody ciepłej?
Obudowa wodomierza w wielu modelach kolorem wskazuje czy wodomierz jest przeznaczony do pomiaru zużycia wody zimnej i czy do pomiaru wody ciepłej. Dla wodomierzy do wody zimnej stosuje się obudowy niebieskie zaś do wody ciepłej - obudowy czerwone. Oczywiście ma to znaczenie w budynkach gdzie stosowane są wodomierze do pomiaru osobno wody zimnej i wody ciepłej.

Ale najlepiej jest upuścić nieco wody w kranie a potem dotknąć rury przy wodomierzu, po ciepłocie rury najlepiej jest ustalić co mierzy wodomierz.

Numer wodomierza to ważna sprawa.
Przy odczytywaniu wskazań wodomierza konieczne jest każdorazowo odczytywanie jego numeru, to ważna czynność kontrolna, dzięki której unika się pomyłek. Numer wodomierza ewidencjonowany jest przez zarządcę łącznie z numerem mieszkania do którego wodomierz jest podłączony, dzięki temu unika się pomyłek w rozliczeniach (np. nie płaci się za wodę zużytą przez sąsiada). Numery wodomierzy pozwalają niekiedy także na sprawdzenie daty ważności legalizacyjnej wodomierzy. W niektórych typach wodomierzy obudowy są mosiężne z wygrawerownymi na nich numerami wodomierzy.

Aktualne wskazanie wodomierza
Aktualny odczyt wodomierza jest wskazywany przez cyfry zmieniające się na cyferblacie wodomierza, w większości typów wodomierzy działają one z dokładnością do 1 metra sześciennego (kubika) czyli do 1000 litrów (czarne cyfry). W niektórych typach wodomierzy, ich dokładność jest większa i wtedy wodomierz wskazuje też cyfry po przecinku lub cyfry w kolorze czerwonym (dokładności mniejsze niż metr sześcienny). Przedsiębiorstwa wodociągowe rozliczają jednak wodę z dokładnością do 1 metra sześciennego więc większe dokładności w odczytach wodomierzy nie są potrzebne, zazwyczaj więc odczytuje się z dokładnością do 1 metra kwadratowego (tylko czarne cyfry lub tylko do przecinka).

Nie zapomnij o dacie odczytu
Oczywiście do dokładnego i szybkiego rozliczenia kosztów zużytej wody każdorazowo trzeba zanotować datę wykonywania odczytów wodomierza.

Jak to robi FRIGG?
Zespół FRIGG Zarządzanie nieruchomościami dba o prawidłowość odczytów wodomierzy, więc samodzielnie odczytujemy wodomierze w wyznaczonych terminach. Jeśli jednak nasi Klienci nie mogą być obecni podczas wyznaczonych terminów odczytów to zachęcamy do wykonania fotografii wodomierza (np. smartfonem) i do przesłania jej do nas, albo do przekazania nam samodzielnie wykonanego odczytu wg powyższych sugestii.

O nas

Chcemy zapewnić naszym Klientom bezpieczne i spokojne zamieszkiwanie w ich domach, radość z posiadania nieruchomości, przy racjonalnych kosztach. Chcemy by wartość nieruchomości naszych Klientów rosła.

Aktualności