Aktualności

Zaglądaj tu czasem, chętnie dzielimy się informacjami i wiedzą.

Odliczenie wpłat na fundusz remontowy od podatku PIT

Odliczenie wpłat na fundusz remontowy od podatku PIT

Już za rok 2022 można odliczyć od podatku PIT wpłaty na fundusz remontowy niektórych wspólnot mieszkaniowych. Warto skorzystać.

Ulga na zabytki przewidziana w przepisach ustawy o podatku dochodowym przewiduje, że podatnik może odliczyć od podstawy obliczenia podatku poniesione w roku podatkowym na wpłaty na fundusz remontowy dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków.  

Warto dodać, że rejestr zabytków jest formą ochrony zabytków nieruchomych (wymaga wydania stosownej decyzji), zaś w ewidencji zabytków mogą znajdować się zarówno zabytki wpisane do rejestru zabytków, jak i inne zabytki. Pojęcie ewidencji zabytków jest więc szersze. Ewidencję zabytków prowadzą m.in. organy wojewódzkie i gminne (np. gminna ewidencja zabytków).

Odliczenie przysługuje podatnikowi, który w momencie poniesienia wydatku był właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego, zatem nie mogą z tego korzystać najemcy lokali. Odliczenia wydatków na fundusz wspólnoty mieszkaniowej dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono te wydatki. Odliczenia nie mogą przekroczyć 50% poniesionych wydatków. W efekcie wpłata na fundusz remontowy np. na 1000 zł daje uprawnienie do 500 zł odliczenia podatkowego. Odliczenie dotyczy wydatków udokumentowanych dowodem wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub zaświadczeniem o wysokości wpłat w roku podatkowym wystawionym przez wspólnotę mieszkaniową. A zatem, w świetle tych przepisów, każdy kto zamierza skorzystać z tej ulgi może to dokumentować dowodami wpłaty których dokonywał na rzecz wspólnoty.


Sugerujemy sprawdzić dokładnie przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), a w szczególności art.  26hb, bo możliwość stosowania ulgi na zabytki obejmuje wydatki poniesione od stycznia 2022 roku i może być rozliczona przez podatników już w zeznaniu rocznym za 2022 rok, a ulga jest skierowana do podatników PIT, którzy płacą podatek według skali podatkowej, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jeśli zatem jesteś właścicielem lub współwłaścicielem lokalu w budynku znajdującym się w rejestrze lub w ewidencji zabytków (możesz to sprawdzić na stronie internetowej np. miasta lub gminy) rozważ odliczenie wydatków za miniony rok poniesionych na fundusz remontowy wspólnoty, możesz zaoszczędzić.


Nota prawna.
Materiał ma jedynie charakter informacyjny, nie stanowi porady prawnej lub podatkowej.  

O nas

Chcemy zapewnić naszym Klientom bezpieczne i spokojne zamieszkiwanie w ich domach, radość z posiadania nieruchomości, przy racjonalnych kosztach. Chcemy by wartość nieruchomości naszych Klientów rosła.

Aktualności