Aktualności

Zaglądaj tu czasem, chętnie dzielimy się informacjami i wiedzą.

Podatek dochodowy CIT wspólnoty mieszkaniowej

Podatek dochodowy CIT wspólnoty mieszkaniowej

Czy wiecie, że wspólnoty mieszkaniowe są podatnikami podatku dochodowego CIT?

Wielu członków wspólnot mieszkaniowych nie wie nawet, że wspólnoty mieszkaniowej jako jednostki organizacyjne nieposiadjące osobowości prawnej są podatnikami podatku dochodowego CIT. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody wspólnot mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Zatem konieczne są do spełnienia łącznie dwa warunki, warunek pierwszy - dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, warunek drugi - dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych( np. na remonty). Co ciekawe przepisy ustawy o CIT nie zawierają definicji „gospodarki” i „zasobów mieszkaniowych”, a zatem organy podatkowe uznają, że stosować należy wykładnię językową. 

Zdecydowana większość wspólnot mieszkaniowych w praktyce nie zapłaci podatku, bo osiąga tylko dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przeznacza je na utrzymanie tych zasobów, ale o czym warto pamiętać, nawet jeśli wspólnota nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku, to powinna złożyć do urzędu skarbowego deklarację CIT. Termin na złożenie deklaracji to zazwyczaj koniec pierwszego kwartału (za rok poprzedni), choć od pandemii, termin ten jest przesuwany na koniec drugiego kwartału. Deklaracja CIT (poza nielicznymi wyjątkami) powinna być złożona w formie elektronicznej. 

O nas

Chcemy zapewnić naszym Klientom bezpieczne i spokojne zamieszkiwanie w ich domach, radość z posiadania nieruchomości, przy racjonalnych kosztach. Chcemy by wartość nieruchomości naszych Klientów rosła.

Aktualności